Երազում Ժամհար տեսնելը

ԺԱՄՀԱՐ

 Վատ դրության հասնելն է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի