Երազում Ժամատուն տեսնելը

ԺԱՄԱՏՈՒՆ

 Զարդարված տեսնելը՝ արդարասիրություն, արքայության արժանացում: Մեջն աղոթելը՝ լավ գործերի կատարում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի