Երազում Ժամագիրք տեսնելը

ԺԱՄԱԳԻՐՔ

 Կարդալը՝ խելացիություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի