Երազում Թփուտներ տեսնելը

ԹՓՈՒՏՆԵՐ

 Նշան է սեռային միության:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի