Երազում Թվել տեսնելը

ԹՎԵԼ

 Ագահություն, վաշխառություն, մեծամեծ շահեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի