Երազում Թռչուն տեսնելը

ԹՌՉՈՒՆ

 Տեսնելը՝ մեծություն: Մի տանիքից մյուսը թռչող թռչուն՝ կնաթողություն և ուրիշի կնոջ հետ ամուսնություն: Թռչնի երազը տեսնողին մոտենալը՝ երանություն, պատիվ: Ազատ արձակելը՝ մեծ բարություն: Ձեռքից փախչելը՝ ծանր վնաս: Հետը կռվելը՝ կորուստ, զոհ գնալ գողության: Հետը խաղալը՝ հաշտություն թշնամու հետ: Թռչնի վրա ընկնելը՝ դիրքի կորուստ: Միս ուտելը՝ փոքր շահ: Մեծ և գեղեցիկ թռչունը հարուստների համար՝ ուրախություն, աղքատների համար՝ հետին չքավորություն: Փոքր թռչունը հարուստի համար՝ իշխանության նվազում, աղքատի համար՝ բարօրություն, ժպիտ: Թակարդ լարել որսալու համար՝կորցրած առարկայի գտնվել: Սիրելիի ինքնակամ վերադարձ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի