Երազում Թռիչք տեսնելը

ԹՌԻՉՔ

 Որևէ բանի թռիչքը տեսնելը՝ թեթևամտություն :

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի