Երազում Թուրք տեսնելը

ԹՈՒՐՔ

 Դժբախտություններին դիմակայելու ուժ, անխորտակելի քաջություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի