Երազում Թուխս եվ ձագեր տեսնելը

ԹՈՒԽՍ ԵՎ ՁԱԳԵՐ

 Բազմաթիվ սերունդ, նստելը՝ բարգավաճում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի