Երազում Թոնիր տեսնելը

ԹՈՆԻՐ

 Տեսնելը՝ սիրային ոչ գործնական երազանքներ: Մոտը նստել-տաքանալը՝ գորովալից սիրո վայելում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի