Երազում Թշնամի տեսնելը

ԹՇՆԱՄԻ

 Մեկին տեսնելը՝ նենգություն, դարան, վտանգ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի