Երազում Թնդանոթ տեսնելը

ԹՆԴԱՆՈԹ

 Տեսնելը՝ պատերազմ: Թնդանոթակիր լինելը՝ փառք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի