Երազում Թմբուկ տեսնելը

ԹՄԲՈՒԿ

 Վախկոտություն: Զարկերը՝ ինքնագովություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի