Երազում Թխագույն տեսնելը

ԹԽԱԳՈՒՅՆ

 Մի բան տեսնելը՝ հավատարիմ բարեկամ: Մորուքը՝ շահ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի