Երազում Թիակ տեսնելը

ԹԻԱԿ

 Անհրաժեշտ է լեզուն կարճ պահել և խոսքերը կշռել:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի