Երազում Թեփ տեսնելը

ԹԵՓ

 Ձկան՝ առատություն: Որևէ ուրախություն, առաջադիմություն: Ուտելը՝ օգտակար ձեռնարկումների իրագործում: Թեփոտվելը՝ չարություն, կեղծ բարեկամներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի