Երազում Թեվ թռչնի տեսնելը

ԹԵՎ ԹՌՉՆԻ

 Բարերար ու բազմօգուտ հանգստություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի