Երազում Թեյ տեսնելը

ԹԵՅ

 Խմելը՝ թեթև փորձանքից ազատում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի