Երազում Թել տեսնելը

ԹԵԼ

 Տեսնելը՝ անթափանցելի գաղտնիք, խոնարհ կացություն: Կտրելը՝ գաղտնիքի հայտնություն: Խճճվելը՝ գաղտնիքը բոլորի աչքի առջև լավ ծածկելու անհրաժեշտություն: Մանելը՝ թախիծ, հոգս, ձանձրույթ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի