Երազում Թափոր տեսնելը

ԹԱՓՈՐ

 Տեսնելը՝ հավաքում բարեկամներին և զբոսանք:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի