Երազում Թափառում տեսնելը

ԹԱՓԱՌՈՒՄ

 Ժողովրդական արգահատանք, անպատվություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի