Երազում Թարախ տեսնելը

ԹԱՐԱԽ

 Մարմնից դուրս գալը՝ բարօրություն, շահ, հարստություն: Արյունախառն՝ ապօրինի գործեր: Խմելը՝ անտանելի բնավորություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի