Երազում Թաշկինակ տեսնելը

ԹԱՇԿԻՆԱԿ

 Տեսնելը՝ ընտանեկան տխրություն, ազգականների պատճառած դժվարություններ: Գնելը՝ ուրիշի շահի հաճույքի համար թափված աշխատանք, վիշտ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի