Երազում Թանգարան տեսնելը

ԹԱՆԳԱՐԱՆ

 Հոգեկան խաղաղություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի