Երազում Թագուհի տեսնելը

ԹԱԳՈՒՀԻ

 Տեսնելը՝ ժառանգության ստացում: Թագը՝ աստիճան: Հետը խոսելը կամ նրանից բան ստանալը՝ մեծ երջանկություն, մտադրությունների իրականացում, բայց ուշ: Նրան ծառայելը՝ հարգանք ու մեծություն հասարակության մոտ: Լինելը՝ մեծամիտ հոգի, որի համար ատելի պիտի դառնաս:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի