Երազում Ընտրել տեսնելը

ԸՆՏՐԵԼ

 ՈրևԷ փայլուն բան՝ ցնորամտություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի