Երազում Ընկուզենի տեսնելը

ԸՆԿՈՒԶԵՆԻ

 Անփորձություն: Անհասը՝ հուսախաբ սպասում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի