Երազում Ընդօրինակել տեսնելը

ԸՆԴՕՐԻՆԱԿԵԼ

 ՈրևԷ գրություն՝ շուտափույթ իրականանալի հարստության փափագ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի