Երազում Ընդունելություն տեսնելը

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

 Կատարելը՝ անհավատարմություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի