Երազում Ըմպելիք տեսնելը

ԸՄՊԵԼԻՔ

 Տեսնելը՝ անառակ վարք: Կծու տեսակը՝ բարի բնավորություն: Քաղցրը՝ կեղծ հաճույքներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի