Երազում Զրահ տեսնելը

ԶՐԱՀ

 Հագնելը՝ անձի և շահերի ապահովություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի