Երազում Զուռնա տեսնելը

ԶՈՒՌՆԱ

 Տեսնելը կամ լսելը՝ անձրև է կամ կռիվ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի