Երազում Զինարան տեսնելը

ԶԻՆԱՐԱՆ

 Տեսնելը՝ անհամաձայնություն ծնողների ևազգականների միջև: Դատարկ տեսնելը՝ շատ զավակների ծնունդ: Լիքը՝ պատերազմական լուրեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի