Երազում Զինագործ տեսնելը

ԶԻՆԱԳՈՐԾ

 Չարախոսություն: Լինելը՝ սուտ լուրեր, խարդախ զրույցներ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի