Երազում Զենք տեսնելը

ԶԵՆՔ

 Տեսնելը՝ զոհ գնալ խաբեբայության: Վիրավորվելը՝ ապաքինություն: Զենք ստանալը մեկից՝ պատիվ և փառք: Բռնել ձեռքին՝ առաջադիմություն: Պատրաստելը՝ ապաքինություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի