Երազում Զգեստ տեսնելը

ԶԳԵՍՏ

 Տեսնելը,եթե եղանակին համապատասխան է՝ ուրախություն: Արտառոցը՝ գալիք տխրություն: Զարդերով պատված և ասեղնագործվածը՝ խնդություն, հարգանք: Նորը՝ գործերի ձգձգում: Սպիտակը լավ է միայն կրոնավորների համար, մնացածի համար՝ խռովություն: Կնոջ հագուստ հագնելը դերակատարների համար՝ հաջողություն է, ամուրիների համար՝ ամուսնություն: Ամուսնացած տղամարդկանց համար՝ արիություն: Եթե կնոջ զգեստ ես հագել զվարճանալու համար՝ ոչինչ չի նշանակում: Օտարազգի զգեստը՝ առատություն և առաջադիմություն հեռու երկիր գնալու մտադրություն ունեցողների համար: Մնացածների համար՝ վտանգ գործերում, անխուսափելի կործանում: Բզկտված զգեստը՝ հուսախաբություն, պատրանք: Մետաքսյան՝ նեղություն, հոգսեր: Վրայից գցելը կամ կորցնելը՝ նեղություններից ու դժվարություններից ազատում: Հյուսվածքից թանկագին և ճոխ զգեստը՝ մեծափարթամ, երկարատև ապրելակերպ: Տարօրինակ զգեստը՝ ծաղրի առարկա դառնալ, ձախորդություն, դատ: Կոշտ զգեստը՝ դժվարություն, հոգս, հավանական մահ: Փայտյան՝ խիստ ծանր խոչընդոտներ: Պատռվածը՝ վիրավորվել այնտեղից, որտեղ որ պատռված է: Պատռելը՝ հաջողություն բարեկամների օգնությամբ: Տես նաև «հագուստ»:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի