Երազում Զբոսանք տեսնելը

ԶԲՈՍԱՆՔ

 Զգուշության ազդարարություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի