Երազում Զարդարանք տեսնելը

ԶԱՐԴԱՐԱՆՔ

 Կատարելը՝ ժամավաճառություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի