Երազում Զատել (բաժանել) տեսնելը

ԶԱՏԵԼ (Բաժանել)

 Մարդկանց իրարից՝ արժանի վարձատրություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի