Երազում Զանգակ տեսնելը

ԶԱՆԳԱԿ

 Ահազանգ, վախ, ձախորդություն: Ձայնը լսելը՝ ուրախություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի