Երազում Երշիկ տեսնելը

ԵՐՇԻԿ

 Անսովոր գործից վնաս: Ուտելը՝ սեր է:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի