Երազում Երկրագործություն տեսնելը

ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Անխառն երջանկություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի