Երազում Երկպառակտություն տեսնելը

ԵՐԿՊԱՌԱԿՏՈՒԹՅՈՒն

 Կնոջ և ամուսնու միջև բարօրություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի