Երազում Երկինք տեսնելը

ԵՐԿԻՆՔ

 Վրան փայլուն լույս տեսնելը՝ մեծ անձնավորության կողմից գալիք վտանգ: Մի մասը կրակի մեջ տեսնելը՝ զորավոր անձանցից գալիք վնաս: Երկինքը կրակի մեջ՝ թշնամիների հարձակում, կործանում, սով, աղքատություն և թշնամիները սպասում են այն կողմից, որ կողմից որ թափվի կրակը: Երկինքը ծաղիկներով սփռված՝ ճշմարտության հաղթանակ: Աստղերով պատված՝ գեղեցիկ զավակներ: Պայծառ տեսնելը՝ երջանկություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի