Երազում Երկաթուղի տեսնելը

ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ

 Տես «ճամփա», «ճամփորդություն»:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի