Երազում Երկաթեղեն տեսնելը

ԵՐԿԱԹԵՂԵՆ

 Տեսնելը՝ տրտմություն, մեծ դժբախտություն: Գտնելը՝ ծանր կորուստ: Վաճառելը՝ թշնամանք, բանսարկություն կեղծ բարեկամների կողմից:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի