Երազում Երազ տեսնելը

ԵՐԱԶ

 Տեսնելը՝ սնապարծություն, անօգուտ ծրագրեր:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի