Երազում Եկեղեցական տեսնելը

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ

 Տեսնելը՝ կորուստ, լինելը՝ թշվառություն:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի