Երազում Ելակ տեսնելը

ԵԼԱԿ

 Տեսնելը՝ անմեղ խաղեր: Անսպասելի շահեր, առաքինություն: Ուտելը՝ սպասված շահեր, նյութական հույսերի իրականացում:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի