Երազում Եզան լեզու տեսնելը

ԵԶԱՆ ԼԵԶՈՒ

 Հիվանդություն, ջերմ:

Երազների բացատրությունն ըստ ամիսների և օրերի

img
img

Երազների նշանակությունը ըստ տառերի